Πρωταθλητές της ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών οι Έλληνες

Εξαιρετικά δημοφιλής αποδεικνύεται ότι είναι η ανακύκλωση στην Ελλάδα, τουλάχιστον όσον αφορά στις ηλεκτρονικές συσκευές, με τους καταναλωτές να αρχίσουν πλέον να στρέφονται όλο και περισσότερο προς ανακαινισμένα (refurbished) ηλεκτρονικά προϊόντα, σε μία προσπάθεια αφενός προστασίας του περιβάλλοντος και αφετέρου μείωσης των δαπανών τους.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της Focus Bari με τίτλο «Η Εξελισσόμενη Αγορά των Ηλεκτρονικών Συσκευών» που διεξήχθηκε παράλληλα σε άλλες 18 χώρες μέσω του δικτύου YouGov, σε ποσοστό 55% οι Έλληνες χρησιμοποιούν μία υπηρεσία ανακύκλωσης αναφορικά με τις ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρησιμοποιούν πλέον.

 

Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο -και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά με το 42% της δεύτερης Δανίας, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι το ποσοστό φθάνει ακόμη και στο 60% στις ηλικίες 45 και άνω ετών.

 

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 43% απάντησε ότι έχει δώσει συσκευές σε μέλη της οικογένειας του ή φίλους του, το 34% ότι τις… αποθηκεύει, το 16% ότι τις πουλάει και το 15% ότι έχει κάνει ανταλλαγή με άλλη συσκευή υπό τη μορφή αναβάθμισης. Υπάρχει βέβαια και ένα 8% που δηλώνει ότι έχει προτιμήσει να πετάξει τις ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρησιμοποιεί πλέον.

 

Ανακαινισμένες συσκευές

 

Η νέα τάση πάντως που υπάρχει αφορά την απόκτηση ανακαινισμένων ή ανακυκλωμένων (refursbished) συσκευών. Πρόκειται για μία διεθνή τάση όπου οι καταναλωτές στο πλαίσιο και της βιώσιμης ανάπτυξης προτιμούν να αποκτούν μεταχειρισμένες συσκευές, οι οποίες έχουν «ανακαινιστεί» από εξειδικευμένες εταιρείες.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 28% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε ότι έχει ήδη αποκτήσει μία refurbished ηλεκτρονική συσκευή, ενώ το 49% δήλωσε ότι δεν το έχει κάνει μεν, αλλά θα το σκεφτόταν για το άμεσο μέλλον. Σημειωτέον ότι σε διεθνές επίπεδο τα αντίστοιχα ποσοστά είναι στο 28% και στο 41%, γεγονός που δείχνει ότι οι Έλληνες καταναλωτές έχουν αρχίσει να αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση έστω και όσον αφορά στις ηλεκτρονικές συσκευές.

 

Σε επίπεδο κατάταξης, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 9η θέση -μεταξύ 19 χωρών- στις αγορές μεταχειρισμένων συσκευών. Οι Βρετανοί (με 41%), οι Αμερικανοί (με 39%) και οι Καναδοί (με 38%) είναι πρωταθλητές στις αγορές μεταχειρισμένων συσκευών.

 

Επίσης, το 30% των Ελλήνων που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι έχουν πουλήσει κάποια ηλεκτρονική συσκευή και ένα 17% δηλώνει ότι δεν το έχει κάνει μεν αλλά θα το σκεφτόταν.

 

Όσον αφορά στις προϋποθέσεις που θα ενθάρρυναν την αγορά refurbished ηλεκτρονικών προϊόντων, στις πρώτες θέσεις βρίσκονται το αν η συσκευή είναι σε άριστη κατάσταση (41%), αν διατίθεται από έναν αξιόπιστο πωλητή (41%), εάν έχει περάσει από αυστηρούς ελέγχους (39%) και εάν έχει εγγύηση 1 έτους (επίσης 39%).