Τρία μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα της Κορινθίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Τρεις πολύ σημαντικές προτάσεις για Εγγειοβελτιωτικά Έργα στον Ν. Κορινθίας, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 απέστειλε η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ο οποίος τα διαβίβασε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 

 

 

Πρόκειται για αρδευτικά έργα στην Στυμφαλία, έργο του οποίου έχουν γίνει οι σχετικές μελέτες και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 6.000.000,00€. Κατασκευή λιμνοδεξαμενής και αρδευτικού δικτύου στο Δ.Δ. Παναριτίου, έργα για τα οποία έχουν γίνει οι προμελέτες συνολικού προϋπολογισμού 3.600.000,00€ και τέλος για το αρδευτικό έργο του Τ.Δ. Κεφαλαρίου για το οποίο ολοκληρώνεται η οριστική μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 2.850.000,00€.

 

Πηγή:moriasnews.gr